Profil Firmy

Firma GASKO vykonáva od roku 1992 montážne práce ( plyn, kúrenie, para, ZTI, stlačený vzduch, chladenie, požiarne rozvody, nerez a iné) po celom Slovensku. Na tieto práce má vlastné materiálno – technické zabezpečenie a potrebné CERTIFIKÁTY.

…..V nadväznosti na doterajšie skúsenosti a požiadavky zákazníkov, je činnosť firmy zameraná na komplexné dodávky, ako aj záručného a pozáručného servisu.

…..S ohµadom na náš cieµ – dodať našim zákazníkom výrobky a služby ,, na kľúč “ v dohodnutých termínoch a prijateľných cenách, je naša ponuka komplexná t.j. od vypracovania projektu, až po úradné overenie dokladmi v zmysle platnej legislatívy.