Referencie

Firma GASKO vznikla v roku 1992 a je bez zahraničnej kapitálovej účasti. V súčasnosti má 16 kvalifikovaných montérov. Technická a personálna vybavenosť firmy umožňuje zabezpečiť komplexnú dodávku a montáž po celom Slovensku :

kotolní
– infražiariče pre výrobné objekty a sklady
– rozvodov  plynu, plynovodov a zmesných plynov
– rozvodov ústredného kúrenia
– rozvodov stlačeného vzduchu
- rozvodov pary
- ZTI
- chladenia
– požiarnej vody

Na tieto práce má vlastné materiálno – technické zabezpečenie a potrebné certifikáty. V nadväznosti na doterajšie skúsenosti a požiadavky zákazníkov, je činnosť firmy zameraná na komplexné dodávky , ako aj záručného a pozáručného servisu.

Zabezpečujeme:

merania a reguláciu
– vzduchotechniku
– klimatizácie
- projekty
– realizácia projektov
inžinierska činnosť
rekonštrukcie
- servis

S ohľadom na náš cieľ – dodať naším zákazníkom výrobky a služby „ na kľúč “ v dohodnutých termínoch a prijateľných cenách, je naša ponuka komplexná t.j. od vypracovania projektu, až po úradné overenie dokladmi v zmysle platnej legislatívy.

Všetky uvedené produkty sa vyznačujú:

rešpektovaním noriem a odporučeniami technických predpisov a metrológie
vysokou presnosťou a spoľahlivosťou
komplexnosťou dodávky
nadštandardnými záručnými  podmienkami
zabezpečením preventívnych prehliadok, náhradných dielov a servisu v priebehu celej doby životnosti

Výpis niektorých zrealizovaných montáži od roku 2004:

Košice Cassovia Obchodné Centrum- kotolňa
Michalovce Hypermarket HYPERNOVA- chladenie
Petrovce Povodňový dom- plynofikácia, kúrenie
Humenné Hypermarket HYPERNOVA- plyn, kotolňa, ÚK a chladenie
Prešov ZVL- kompresorová stanica, rozvod stl. vzduchu
Michalovce ZEKON- rekonštrukcia systému pary
Soľ Zakl. škola- rekonštrukcia kotolne a ÚK
Bytča Pivovar Popper- rekonštrukcia rozvodov pary
Prešov Oravská 7,8 inštalácia nového kúrenia
Prešov Hypernova – požiarny rozvod
ČR DEVA-NUTRICIA – rozvody chladu
Ukrajina Koňačny závod – rozvody vzduchu, nerez – rozvody
Lipany Mediktprodukt – chladenie, kúrenie
Prešov SPINEA –  rozvod chladenia, stlačeného vzduch a kúrenia
Prešov KIMEX –  plynofikácia, realizácia kotolne 1,2 MW
Vranov Slovenská sporiteľňa – rekonštrukcia kotolne
Sabinov Slovenská sporiteľňa – rekonštrukcia kotolne
Lipany Slovenská sporiteľňa – rekonštrukcia kotolne
Bratislava BK Centrum – rozvody kúrenia a chladenia + strojovňa
Trnava Spartan Trnava – rozvod ÚK
Prešov Gymnázium, Mudroňova- ÚVK
Slovinky ZŠ Slovinky – plynofikácia, kotolňa
Šar. Michaľany IMUNA – rek. kotolne, chladenie, para a ÚK
Spišská Bela 24-byt.jed. – ÚK, plynofikácia
Plavnica 42-byt.jed. – ÚK, plynofikácia
Košice USS – pozinkovacia linka 3 – rozvod ÚK
Košice TEHO- vymenníková stanica
Prešov Bytovka – Popradská ul.7,8 – plynofikácia, ÚK
Prešov MK Illumination s.r.o. – plynofikácia výrobnej haly, ÚVK a dministratívy a rozvody stlačeného vzduchu
Prešov Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o – plynofikácia, ÚK a zmesné plyny
Prešov SDH Petrovany – ÚVK administratívy
Veľký Šariš Závod MATNITOVOG – plynofikácia
Veľký Šariš GOHR – VZT
Prešov Rímskokatolícky kostol Krista kráľa, Prešov – rek. Kotolne
a iné

 

Firma GASKO sa teší na spoluprácu s Vami.
Dušan KOZMA
majitel